cover

[ download ]

Algunos derechos reservados: Juliana C. F. Bergmann & Mariona Grané
Laboratori de Mitjans Interactius, Universitat de Barcelona
Col·lecció Transmedia XXI, vol. 6, enero 2013

cc